25-4-2011

25 de abril sempre


25 de abril sempre

e 25 de abril sen goberno
leo e oio decir por aí
pero cecais non sexa certo
25 de abril portugal
sen falso mal goberno
que nos outros despachos
na sombra seguen
os mesmos gobernando

o pobo é quem mais ordena
cantou josé afonso o zeca
e foi unha das consignas
para derrubar a dictadura
cos cravos bermelhos flores
nas bocas de cada arma de fogo
e cando imos nos derrubar
a dictadura da des-union europea
do capital e dos bancos

25 de abril sempre
unha aperta

o cronista

posdata
belxica xa leva un ano
sen goberno constitucional
que o da sombra non o é pois