18-10-2011

seco outono
os lumes deste outono

non son os dos magostos

outono seco outono
seco outono seco
como un real pesadelo

neste pais da chuvia
nesta terra da auga
avanza e avanza a seca
e o ultimo gran incendio
lanza o seu berro
e podemos oir
o seu eco

e tarda o entroido
para queimar a todos
os culpables mecos