16-1-2012

na morte dun franquista
din que morreu

o don manuel
o presidente da xunta
que morreu fraga
o ministro de franco
que morreu fraga iribarne
ese senador vitalicio

é certo que morreu
e os seus coas homenaxes
nos seguimos na resistencia

que o enterren dunha vez
por exemplo en palomares
onde nunca se bañou
que foi grabado noutro mar

ou nese gran mausoleo
que mandou que lle fixeran
chamado cidade da in-cultura
ou no fondo do oceano
co prestige por cadaleito
ou no valle de los caidos
con primo de ribera e franco

din que morreu don manuel
e como non pagou polos seus crimes
nos seguiremos con mais forza
coa memoria da verdade
e cecais non poida descansar en paz

o cronista

na imaxe uns contenedores
da illa de ons no dous mil tres
o tempo do chapapote