03-11-2010

realidade e soño

disme que queres fuxir
da tua realidade
e sabes que non podes

pero foxes soñando
esperta e dormida
soñas

lariño