13-7-2021

samuel samuel


porque el pasaba por alí 
e algo del lles molestóu  
porque era homosexual
porque hai homofobia
e esas persoas son violentas


porque a sociedade o permite
e por algunhas máis sinrazons
perseguiron e golpearon
e golpearon e mataron a samuel