18-6-2011

as rúas, as prazas


As rúas, as prazas

as rúas
tomadas polas
xentes desencantadas.

As rúas, as prazas,
as rúas,
ensanguentadas polos
tiranos,
alentados polos
que ao final se reparten
o pastel
desde as suas
butacas de Wall Street.

As rúas, as prazas
as rúas,
tan lonxanas para uns
tan cercanas
para quen ten
sufrimentos comúns.

As rúas, as prazas,
ás rúas,
pola liberdade dos pobos...
pola liberdade final.

o cabalo do malo

amigo da palabra
e teatreiro da republica
independente de teis