28-8-2011

montealto gaza nablús
que aventura moreniño

eses barcos rumbo a gaza
perdimos gañamos prazas
nos atrancos do camiño

se non chega cos barquiños
ha que probar pois por terra
desarmadas voces berran
de montealto a gaza e nablús

mais tarda en chegar esa lus
tarda en morrer esa guerra

de montealto a gaza e nablús
ha que probar pois por terra
ha que probar pois por terra


manolo pipas

decima jarocha para o tone
con coros de rosiña ana david
imaxe en territorio zapatista
pintada na nocturna marcha
por palestina xaneiro 2009
lembras garcia?