28-1-2011

nunka mais


lokal da organización

magonista consejo indigena
popular de oaxaca
na porta no medio de pegatas
de varias e variadas resistencias
grupos de apoio e sindicatos
a bandeira do nunka mais
aquela pequena
e resistente memoria
que nos lles regalamos
e que un compa pegou
ala polo ano dous mil seis