02-11-2011

duas mazans
froitas bermellas

a grande mazan
e a mazan pequena
de distintas maceiras
do mesmo lugar

sobre o muro
duas froitas irmans

imaxe
de hai un mes