27-1-2010

irmaus

camiñan ao meu rente moitos homes
nonos coñezo sonme estranos
pero ti que te alcontras alá lonxe
mais alá das desertos e dos lagos
mais aló das sabanas e das illas
como un irmau che falo
como un irmau che falo

si é tua a miña noite
si choran os meus ollos o teu pranto
si os nosos soños son iguales
coma un irmau che falo
como un irmau che falo

anque as nosas palabras sexan distintas
e ti negro i eu branco
e tendo semellantes as feridas
coma a un irmau che falo
como a un irmau che falo

por enriba de todalas fronteiras
por enriba de muros e valados
si os nosos ferros son iguales
como un irmao che falo
como un irmao che falo

comun temola patria comun a loita ambos
a miña mau che dou é mau de irmau
como un irmau che falo
como un irmau che falo

anque as nosas palabras sexan distintas
e ti negro i eu branco
e tendo semellantes as feridas
como un irmau che falo
como un irmau che falo

se sinte sin probeza
se sofre sin xustiza
se cheo de rabexa en ti rosa
cobiza do teu peito o can
para ti chea de forza
vai miña mau
irmau

celso emilio ferreiro

do libro longa noite de pedra
grabado por fuxan os ventos no 76
e nos ultimos anos cantado por a quenlla
cos propios autores da sua musica