25-4-2018

abril consigna e promesa

 


vintecatro de abril sé
vieira cóntamos da forza
daqueles cravos bermellos
de como seguiu a loita
capitán de abril e maio…
o fusil deu paso a trova

nesta víspera a consigna
vintecinco de abril sempre
a promesa que nacéu
lá baixo no continente
cos oficiais máis novos
á dictadura rebeldes

nesta escola dos idiomas
caen muros e fronteiras
compañeiro da utopía
grândola vila morena
dalle a aperta a lavadores
de republicanas verbas

escrito e recitado onte
ao final da palestra
do mestre josé vieira

e na escola segue o 25

de abril as 7.30 con teatro

manolo pipas