14-6-2021

defensoras da terra


indíxenas e mestizas
que vos coidades da terra
que perigo vos corredes
so por defender a vida

de méxico a colombia
da amazonía ao congo
da india as illas filipinas
cantas comuneiras mortas
so por defender a terra e a vida