31-12-2020

compañeiras coidadoras


traballadoras coidadoras
do servizo de axuda no fogar
vos dades atención
a persoas dependentes
ou con necesidades asistenciais
que moitas veces son
os nosos vellos e vellas
vós dades coidados
e vós levades calor ás casas
vos dades moitos afectos…       

vos sodes coidadoras
e tedes que ser limpadoras
cociñeiras psicólogas …
e moitas veces facedes
de fillas ou de nais
das persoas que atendedes

pero vos sodes
mal atendidas e pagadas
e nestes meses do virus
a vós non vos dan o tempo
nen os medios necesarios
para realizar eses servicios

compañeiras coidadoras
organizadas ou solitarias
para vós tardarán as vacinas
que a vós ainda que estades

dispersas por miles de casas

non se vos ve oe e sinte
traballadoras contratadas ou non
vós case non saídes nas noticias

compañeiras coidadoras
que a chuvia a lúa as árbores...
e este planeta vos coiden

un abraso     

manolo pipas