05-1-2021

festa regalos saúde


non hai mellor festa
e regalo que a saúde

hai que salvar o nadal
era a consigna dos darriba
e que llo conten agora
aos parentes e amistades
das mortas e mortos
que se puderon evitar

deberon pechar os centros
comerciais e todas as tendas
e nas rúas non deberon poñer      
ningun adorno navideño 
que deixaran o nadal so dentro
das casas para quen o quixera
pero sen convidados a comer

non hai mellor festa
e regalo que a saúde
banda de insensatos
das festas ilegais

segue mandando
a igrexa e o capital
pero non hai mellor festa
e regalo que a saúde