12-4-2014

antes do recital
xa ven a noite

e pouco antes do recital
séntome no paseo sobre a ría
e recítolle uns versos
ao amigo solpor

pipas