01-12-2011

moderna pedrafita
unha nova pedrafita

ou moderno menhir
sobre a entrada da ria
por terras de saians
ai amiga

 
ai amiga
que novo ritual
que culto que altar
que ousadia


lariño