21-9-2011

froitos secos outono
entre o vran e o outono

nesta lua de setembro
tempo da recollida
dos froitos secos

tamen á beira da ria
nestas terras maltratadas
as aveĺás dan paso as noces
e logo virán as castañas

benvido amigo outono
froitos secos secas follas
humidos e redondos soños