25-2-2014

o rabudo esdruxulo
este rabudo tan radio-esdrúxulo

entre as cicloxénesis e as clínicas
levando ao astrocitoma anaplásico
ti de letras con tanta físico-química

entre o tóxico e as náuseas
que non che falle a túa brúxula
que sigan saindo boas crónikas
surrealistas contos con músicas

ai esa oncóloga churrería atómica
esa conexión ás outras máquinas
que melloren análises e análiticas
a golpe de parábolas e metáforas


a nacho mirás
cronista en rabudo.com