02-8-2018

parrulas pegadasdos parrulos as pegadas
polos pasos dos humanos
xa logo van ser borradas

 na bouza