09-6-2020

a ponte sen ríobaixo a ponte medieval
do lagares por balaído
xa non pasa o propio río
e pola secuestrada pedra
xa ninguén camiña
agás pombas e pegas
buscando a súa comida