08-10-2013

do paseo e dos paseados
pasear

camiñar de vagar
por un espacio agradable
e as veces sen marcar
o tempo e o destino
deixarse levar


paseados
cruel e noxento eufemismo
para chamar as persoas
que na guerra foron levadas
fronte a un muro ou ao monte
ou á beira dunha estrada
para ser asasinadas polos fascistas
e enterradas ali mesmo
ou nunha anonima fosa comun

imaxe da homenaxe
na volta dos nove en baiona
polos nove mariñeiros asasinados
o 15 de outubro do 1936

o cronista