23-6-2017

solsticio lumes fogueiras

 

 

logo do solsticio de verán
que tristes sinto as cacharelas
mentres no centro do irmán portugal
arrasóu o lume a floresta e as aldeas

e todo todo o que arde
fora ou dentro da fogueira
ten vida ou tivo vida antes

manolo pipas