03-3-2021

recuperada serra


 

         a tito xan e luis

saúdos da recuperada serra
este ecóloxico tronzador
ducias de anos sen usarse
que nós herdamos dos avós 

serra grande co seu ritmo
para dous corpos catro mans
métese co piñeiro queimado
que tirou o temporal

tronzadora que vai e ven
coa musiquiña dos seus dentes
facendo uns toros do tronco
e serrín na ghaspara envolvente