05-1-2019

malos da praza de orientecoidado cativas e nenos
cos novos tres reis malos
daquela praza de oriente   
ribera abascal e casado

coidado cos seus presentes
casado abascal e ribera
regalan máis xenofobia
machismo e miseria

imaxe do jueves
atopada despois
de facer os versos