29-4-2013

entre codeso e gres balbino
o codeso é un arbusto

co que se van cestos
é unha erva de san xoán
o codeso é pura terra

codeso boqueixón
á beira do río ulla
e na outra beira do val
está gres noutro concello e provincia
a aldea de gres separada de codeso
esas cousas dos de arriba

codeso está debaixo
da memoria da pena do corvo
porque a pena a derrubaron
como sempre os de arriba
e codeso agasalla unha pedra de seixo
ao seu querido veciño de gres

a asociacion cultural e xuvenil
pena do corvo fixo unha festa
da palabra da musica do teatro...
e habia nenos mozos e vellos...
todas as xeracions do país
onte en codeso homenaxeamos
a xosé neira vilas e anisia

e ao neno balbino

manolo pipas