08-5-2017

esperpento valle inclanhai uns días na tardiña   nun universo lonxano
cando pasean se atopan    dous amigos literatos

un camiña nunha capa    cos seus lentes e barbado
outro vai co seu sombreiro  tamén lentes e un cigarro

cae un chaparrón no parque    e acollidos nun carballo
van falar do noso mundo     valle inclán e castelao

-que tal amigo daniel      como vai ese catarro
non fas caso ao teu doutor  que mal tempo e ti fumando

-e vostede don ramón   véselle mal-encarado
esa capa i esas barbas   xa non locen como antano

-navegando en interné   eu pesquei novas de abaixo 
por culpa da miña obra   anda revolto o teatro

-algo dixo rosalía    polo bar de taramancos
seica non podes soar   na lingua que nós herdamos

-din que a decisión foi miña  mais se é certo me retracto
os meus netos a disgustos   queren cortarme outro brazo

-no castelán sigo preso   mais cos cartos dos paisanos
o goberno do pepé    ben amosa o seu recato

e o que manda nese centro  di que están sendo acosados
son consignas e panfletos que denuncian o roubado

hai actores e actrices  que se retiran chorando
e non é pola emoción   recoñecen ese atraco

compostela e pontevedra   e agora en vigo un bardo
bota coplas que en cuartillas  dan aos que xa van entrando

ese que galego chaman   ai que dramático centro
é traxedia ou comedia o seu último proxecto

meses antes da estrea  xa xurdira o enfrentamento
na defensa do teatro    foi nacer un manifesto

e din que a universidade   xa seguiu o mal exemplo
onde teño que asinar  onde pon a cruz o cego  

harmónico bilingüismo  por respeto e por modernos
e despois que monten raza   que tamén é un esperpento

chegan grupos de cativas   cos seus mestres controlando
unhas poucas fan un coro  que ben están afinando

entre compostela e vigo  moitos asentos baleiros
é traxedia ou comedia   o seu último proxecto ?

e cecáis  mellor sería   que este fose o derradeiro
benvido centro español  ai que tráxico este centro

outra xente nun lokal   leva adiante un recitado
o bautista e ligazón   as galas e o malpocado

-ai daniel que envexa teño  ai que gañas de ir prabaixo
os meus textos en galego   van mellor que en castellano

-ti que queres que che diga  os da mesa son mui brandos
hai que ser mais radicais   e botalos dos teatros


isto escribín hai dezanove anos

e publiqueino no libro marzo

abril e outros naufraxios
seica a proibición xa deu rematado
parece que xa anda o valle en galego
acabóuse o longo e inxusto esperpento


na estatua da alameda de compostela

valle inclán segue agardando a castelao

pra botar con el novas parrafadas teatreiras

manolo pipas