18-1-2013

pingas de chuvia
cada pinga de chuvia no cristal

é coma un verso dun cantar

entra pouca luz pola xanela
fora a musica de chuvia e vento
dentro os humidos poemas
deste convulso tempo
bo camiño unha aperta

lariño