18-5-2013

da fala na quintana
a dezasete de maio

en compostela
na praza da quintana

na miña fala
non manda ninguén

cando alguén
ten que defenderse
con estas palabras
que virá despois !?

arrincar o vello trapo
da extremadereita da imaxe ?
e logo que podemos facer ?

o cronista