09-9-2017

amoroso rafael                en el camino aprendí
            que andar solo no es soledad


                                rafael amor


amorosa a guitarra de rafael
moitas veces tenra e outras
chistosa e ácida a súa plática
luminosa e ardente a súa trova

neste golpeada cidade-porto sempre hai
un rincón para a súa alma grande e boa

esta noite repete
rincón dos artistas
camiño da media noite

manolo pipas