30-9-2011

adicando
na noite o autor

logo dun colectivo recital
e logo das conversas
nunha mesa e polo paseo da vila
á beira da ria apoiado nunha farola
escribe unhas palabras

na noite á beira da ria
unhas palabras no seu libro
para unha compañeira
sen saber que é retratado
a pouca distancia
por outros amigos ollos

noia-vigo

imaxe de pasadas luas
feita polo poeta forxador
miguel angel alonso