27-9-2019

da creativa chama


ausente a miña voz unhas semanas
a miña pluma escribiu nen pouco
peor que o veran vai o outono
neste planeta terra a nosa casa

agardo que fora ben a vosa trova
a vendima de acordes e palabras
o fermentado da creativa chama
dos simpatizantes de sarri e laboa


onte no negra sombra