17-10-2018

unha nova mañán
unha nova mañán
e outra tarde coa miña nai e meu pai
de prestados neste privado
hospital demasiado subencionado
marcho co meu pai para casa
con ela queda meu irmán

segue a loita contra as enfermidades
e as veces mesmo contra a propia povisa
de algo está mellor pero ….

outra noite queda o seu outro fillo
a nora ou meu curmán


estes dias