16-4-2014

política e xogo
dúas noites despois

do día da república
xogan a copa do rei
do gran deporte de masas
os da capital da meseta e do reino
e os da capital da nacíón
sen estado máis grande do réxime

política negocio espectáculo
deporte profesional con moita
ou pouca profesionalidade
e algo de violencia dentro e fóra
e o rei que andaba cazando
petrodólares case non chega
para oir como moitos súbditos
lle pitan o seu hino

proveito

o cronista