20-11-2017

defendamos as covas

 


de salvaterra escriben as compas
mui preocupadas polo futuro
das nosas queridas covas...

as covas de dona urraca
queren entregalas ao viño
da cultura queren apartalas

lugares cheos de historia
covas do miño e do condado
salvemos as nosas covas

as covas do festival da poesía
espacios da comunidade e das artes
ocupémolas con poemas contos cantigas...


imaxe sofia espiñeira nas covas

festival da poesia 2016


triadas  manolo pipas