21-2-2018

verne nautilus e alfageme


a velliña máquina
do tempo coma nun xogo
literario de ciencia ficcción
trouxo estes días á cidade
de vigo pechada ao mar
ao imaxinativo novelista
jules verne que puxo a nosa ría
e a rande na súa obra vinte
mil leguas de viaxe submariña

e como a velliña máquina do tempo
ademáis de xoguetona é caprichosa
non puxo a verne no museo do mar
nen a carón das súas esculturas
nen camiñando pola ponte de rande
nen enriba da torre de toralla
nen nas queridas illas cíes
nen na terraza do noxento
centro comercial da laxe
nen na oficina do alcaldísimo
con tremendas vistas a nosa

fermosa e golpeada ría

puxo ao noso jules verne
que non puido traer o nautilus
en terras de coia xusto na proa
do noso querido barco alfageme
para que o sacara da rotonda
están tolos estes gobernantes
que o apartaron do mar e das xentes

o cronistadecoia