05-4-2010

bosque mestizo

o bosque é mestizo

carballos e sabugos‭

salgueiros avelaneiras‭

eucaliptos e piñeiros‭

que non están en pazas duas arbores ultimas

van sendo cortadas para vigas‭

e tamen van dando boa leña‭

e das arbores orixinarias‭

as polas que van caindo‭

e unhas pequenas podas‭

dan ainda mellor leñaos paus entrarán misturados‭

nas novas cociñas de ferro

e estes lumes mestizos‭

polas chemineas‭

poderán marchar en paz‭as chozas‭ ‬4-4-10