05-5-2012

a torre e o faro
a torre

o antigo faro
hercules
o heroi o mito
grego romano

debaixo
da vella torre
o poboado castrexo
de anonimas xentes
esquecidos guerreiros

a torre
o antigo faro
do tempo dos romanos
e de lonxe
un simbolo fálico

o cronista