04-9-2017

triadas endecasilabas       que te gusta más
       cantar o bailar?
       pregunta o adulto
       a musicaaaa
       resposta a cativa


triángulo triskel e noz de tres valvas
as sillas de tres patas o equilibrio
o trío de jazz e o trío de gaitas

endecasílabas estas triadas
o encargo inconsciente da mestra
sinto a música o canto e a danza

tres artes e de obradoiro tres días
nove somos formas pouco abstractas
tres por tres somos nove travesías

o pipas cativo