20-4-2020

as sanitarias e os cobardes


a varias coitadas sanitarias
uns veciños anónimos
deixáronlles papeis escritos
nas súas portas pedíndolles
que deixaran o edificio
por se contaxiaban
a alguén da comunidade

a outra coitada sanitaria   
outro anónimo e cobarde veciño
pintóulle no seu coche no garaxe
en letras bastante grandes
rata contagiosa

as ratas son animais sociais
que coidan moito das súas crías
as ratas non son nada cobardes
e se puderan votar nunca o farían
por desmantelar a sanidade pública
e vos compañeiras sanitarias        
contaxiades profesionalidade
amor ética solidariedade…

un amigo das sanitarias