19-2-2012

de carnaval e capital
neste entroido carnaval

uns versos de resposta
a outro golpe do capital

esta reforma laboral
non é cura nen remendo
é unha ferida mortal

neste novo carnaval
ai o enterro do meco
o enterro do capital

o cronista

cunha vertical e escura
imaxe do entroido lokal

como escuro é este tempo
publicado entre as once e media
e as doce da mañán cando saen
a rua os grandes sindicatos pupulistas
confundidos coas comparsas do capital
digo do carnaval