01-12-2015

luz e calor para todas

 


#luz e calor para todas

pide o sentido común

pero no nadal estragan

os cartos que poñes tú

mentres moita xente nosa

sofre cortes na súa luz

 

2.500.000 de bombillas

que son 400.000 euros

como nos sobran os cartos

vai tiralos o concello

cando 65 mil persoas

son precarias no seu teito


#luzecalorparatodas
https://www.youtube.com

/watch?v=sys-eSc3OQ8