23-6-2013

tambores e palabras
estes tambores de áfrica

camiñando cara a noite
a esta hora ben prudente
pra cativas e maiores

estes tambores de áfrica
cantas tumbas que retumban
cantas vidas e alegrías
e todas todas as danzas

eses ritmos das palabras
os poemas todo terra
as cores que se revelan
entre a europa e a áfrica

manolo pipas

as músicas de bilal e mansour
e os poemas do bilal traoré
cos espontáneos chamacos
no bar hipólito onte