17-5-2021

da estrela de xela


festival tras festival
da poesía estaba xela
a súa voz escura estrela
vai enchendo todo o val

a roqueira e activista
nestas letras a homenaxe
con xela arias a viaxe
rápida e curta a súa vida

desde sarria a salvaterra
o verso de xela arias
vai derrubando as murallas
coa súa escura estrela