17-7-2010

volvín á terra pro perdín o amor

Case morte vivín sen coñecerte
aló na chaira seca e por absurdas ruas
onde ninguén me soubo dar mornura

Foi soedade desconforme edentro
e a semente a cair en terra dura

Como hei vivir mañá sen a luz túa ?

Erguinme e vinte ó regresar a terra
como s eaquelo fora todo un soño
pesado e ti xa foras sempre miña

Foi outra vez materno en aloumiño
o bico teu na lingua,
e foi de novo corazón adentro
comprender a existencia e a dozura

Como hei vivir mañá sen a luz túa?

Pro hoxe mesmo rachou o dia en medo
entrou na fiestra un sol estrano inmenso
e deixachesme o leito en mantas frías

Está a volver agora corazón adentro
soedade e podremía
A convertirse cada cousa en tumba
cada minuto en sesenta agullas

Como hei vivir mañá sen a luz túa?
bernardino graña
letra do poeta do mar de cangas
musicada por suso vaamonde
ao que esta noite se lle fai unha homenaxe
na praia de arealonga de chapela
coas actuacions de mini e mero de a quenlla
tino vaz marcos campos e anxo angueira