28-11-2011

das moderacions
din os titulares da prensa

que no reino de marrocos
os islamistas moderados
gañaron as eleccions
co beneplacito do seu rei

pois si son islamistas
non son moderados
como o seu monarca
posto pola gracia de alá

relixion e politica
soas traen pouco bo
xuntas dan medo

acaso nesta monarquia
catolica parlamentaria
os catolicos do pp
son moderados !?

o cronista