22-3-2013

as sombras do patio
o patio o claustro

de noite e de día
un espacio pechado

as columnas e os arcos
esas escuras galerías
e todo pintado de branco

o espacio restaurado
agora para outros fins
ás veces aberto claustro

as sombras do pasado
eses milenarios muros
que apareceron debaixo

os arcos o patio o claustro
e a memoria zapoteca
asentando asentando

en oaxaca