05-5-2018

as feministas seguen na ruaas feministas seguen nas ruas
berrando contra toda agresión
a manada somos nós

os cinco fanse chamar a manada
e non pandilla ou cuadrilla
e sabemos que é porqué
arrasan por onde van

tamén hai manadas de xuices
que non queren ver o delito
dos violadores

cada oito horas violan
a unha muller neste estado
se e machista non e xustiza