05-1-2016

home estatua paxaro

 


nunha praza do centro histórico

da inmensa cidade que se arrastra

un home lé a prensa

a estatua xoga o xadrez

e o zanate interrógame


imaxe 2013

o güero