05-4-2016

o moneco e as duas criansas

 


como lle chamaría a este moneco

o seu amigo neno que se cadra

agora xa está grande?

e que lle diría ao despedirse?


ollaría fotos e imaxes da fuxida

e dos campamentos de desprazados?

e ollaría as deportacións destes días?

pensaría nos cativos e nenas

que agardan por estes xoguetes?

 

un ollo perdéu este moneco

se cadra xogando ou no tralado

ogallá que a criansa que o agarda

non perdese tamén un ollo...

 

o cronista