01-12-2010

o texto de cáccamo

o texto

 

Un home fala en soños co seu símbolo, dille
O tempo foi inútil, as palabras
consomen o seu ciclo, no cabo das xeiras
hanse repetir o ritual e o texto.

Desperto, baixa aos espacios raianos,
aqueles nos que a morte resulta peza de museu,
territorio único
onde a memoria perpetúa un empeño excesivo,
consolidarse en obxectos idénticos a pedras

O vacío nas cunchas val o mesmo que olvido
na voz do mar, linguaxe absoluta
para que as palabras cheguen a ser
os mesmos obxectos que nomean

 

xosé mª alvarez cáccamo


poeta e crítico autor de os cadernos
da ira e os documentos da sombra
versos do libro praia das furnas